บรรยากาศงานบุญ วางศิลาฤกษ์ พระสถูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

Posted in Event.