ตารางออกอากาศ

วันจันทร์ – ส่องผีสนทนา เวลาราว 19.00 น.

วันพุธ – รายการส่องผี Full Episode เวลา 20.15 น.

วันศุกร์ – ส่องผี Live เวลา ราว 20.15 น.

ติดตามทาง Youtube ==>> The Real Ghosts ช่อง-ส่อง-ผี

ติดตามทาง Facebook Group ==>> กลุ่มปิด ช่องส่องผี (The Real Ghosts)

ติดตามทาง Facebook Page ==>> ช่องส่องผี Fanpage

ติดตามทาง Line ID: @winyan หรือ Click

Preview รายการ