แบบฟอร์มแนะนำสถานที่สำหรับถ่ายทำรายการ

ขอเป็นสถานที่ที่เจ้าของเรื่องมีความเกี่ยวข้องทางตรงหรือทางอ้อมนะครับ
หรือเป็นสถานที่ ที่ต้องการให้ทางรายการไปช่วยเหลือ
เพราะหากเป็นสถานที่ ที่ไม่สามารถติดต่อขออนุญาตได้ ทางรายการไม่สามารถไปถ่ายทำได้ครับ

* หากเป็นวัดหรือศาสนสถาน จำเป็นต้องมีเบอร์ติดต่อติดต่อบุคคลโดยตรง (ไม่ใช่เบอร์ของศาสนสถาน)
** ถ้าเป็นบ้านหรือสถานที่ ที่มีเรื่องราว จะสะดวกกับทีมงานที่สุด (เป็นเจ้าของหรือมีความเกี่ยวข้องโดยตรง)

  แนะนำสถานที่สำหรับถ่ายทำรายการ

  *การส่งข้อมูลเป็นเพียงการส่งข้อมูลให้ทางรายการรับทราบ
  *ทางรายการจะทำการคัดเลือกสถานที่ที่เหมาะสม
  กรุณาระบุวันเวลาในการส่งข้อมูล

  จังหวัดสถานที่ ที่แนะนำรายการ

  สถานที่ตั้ง และจุดสังเกตแบบชัดเจน และ/หรือ Link Google map

  เล่าเรื่องคร่าวๆของสถานที่นั้นๆ ไม่เกิน 3 บรรทัด

  ชื่อและข้อมูลการติดต่อผู้มีอำนาจ สำหรับการขออนุญาตไปถ่ายทำ (จำเป็นต้องมี)

  ส่งได้เฉพาะ jpg gif png bmp pdf ขนาดไม่เกิน 15 mb

  เป็นเจ้าของสถานที่ และยินยอมให้ไปถ่ายทำ (หากไม่ใช่ไม่ต้องติ๊กถูกครับ)