แบบฟอร์มตรวจกรรมกับอาจารย์เรนนี่ช่วงส่องผีสนทนา

  แบบฟอร์ม ตรวจกรรม กับ อ.เรนนี่ ช่วงส่องผีสนทนา

  *การส่งข้อมูลเป็นเพียงการส่งข้อมูลให้ทางรายการรับทราบ ไม่ได้ยืนยันว่าจะได้รับการตรวจกรรมทุกราย
  *ทางรายการจะทำการคัดเลือกเรื่องราวที่เหมาะสม
  กรุณาระบุวันเวลาในการส่งข้อมูล

  จังหวัดที่พำนักอาศัย

  คำถาม : กรุณากระชับคำถามครับ

  เล่าเรื่องคร่าวๆ ไม่เกิน 3 บรรทัด

  ส่งได้เฉพาะ jpg gif png bmp pdf ขนาดไม่เกิน 15 mb

  ยินยอมให้เรื่องราวนี้เผยแพร่ใน Youtube ได้

  *ขอความกรุณา อย่าส่งข้อมูลซ้ำเข้ามา ในระยะเวลาไล่เลี่ยกัน เนื่องจากระบบ จะตรวจเช็คและลบข้อมูลที่มีลักษณะคล้ายกันออก ทำให้ข้อมูลไม่เข้าในระบบนะครับ