บรรยากาศ งานลอยกระทง ประกวดนางนพมาศ และพิธีเททองหล่อท่านท้าวพญายมราช

Posted in Event.