ประมวลภาพงานบุญ ผ้าป่าบ้านผีปอบ จังหวัดนครพนม

งานผ้าป่าบ้านผีปอบ (วัดป่าร้อยอรัญญา) จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ยอดบุญ ๕ ล้านบาท

Posted in Event.