กิจกรรมงานบุญ

ประมวลภาพงานบุญและกิจกรรมต่างๆ

งานบุญผ้าป่าดีดวิหาร วัดดวงแข เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓

FacebookTwitterLineงานบุญผ้าป่าดีดวิหาร วัดดวงแข เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ งานเงินทำบุญจากครอบครัวช่องส่องผี ๔,๐๐๑.๙๙๙.๓๗ บาท