มูลนิธิครอบครัวช่องส่องผี

ฤกษ์งามยามดีวันออกพรรษาปี๒๕๖๓

ขออนุญาตเรียนแจ้งกัลยาณมิตร ครอบครัวช่องส่องผี ทุกท่านได้โปรดทราบว่า วันนี้ได้ไปรับเอกสารสำคัญ ของการจดทะเบียนจัดตั้ง “มูลนิธิครอบครัวช่องส่องผี” เป็นที่ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งต่อไปนี้ งานบุญต่างๆ ที่พวกเราได้ร่วมกันทำเป็นสะพานบุญ จะผ่าน “มูลนิธิครอบครัวช่องส่องผี” ทั้งหมด ซึ่งเราน่าจะได้เปิดบัญชีธนาคาร และดำเนินธุรการต่างๆเป็นที่เรียบร้อยภายในเดือนนี้

เงินงานบุญปัจจัยต่างๆ ที่ร่วมบุญผ่านบัญชี คุณบ๊วย (เชษฐวุฒิ วัชรคุณ) ซึ่งจะรอนำส่งในงานบุญกฐิน วัดแก้วฟ้า ในวันที่ ๙ ตุลาคม , วัดป่าหมากหน่อ ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม และ วัดเขาขุนพนม ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม งบสุดท้ายที่น่าจะได้ร่วมบุญผ่าน บัญชี คุณบ๊วย คือ การร่วมเททองหล่อ พญายมราช เพื่อเป็นที่สักการะ ใน ๔ จุดของประเทศ คือ เหนือกลางอีสาน และใต้

ส่วนเงินสร้างพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่วัดเขาขุนพนม กำลังรอเรื่องการแต่งตั้ง กรรมการร่วมกับทางวัดและเชื่อว่า จะส่งปัจจัยของทุกท่านที่ร่วมบุญ เข้าบัญชีของวัดเขาขุนพนม หลังจากนั้น จะปิดบัญชีทั้งหมดของคุณบ๊วยที่เคยใช้มา และ จะนำเอกสาร statement ทุกหน้าทุกรายการ นำเรียนให้ทุกท่านได้ตรวจสอบครับ
 
 
 

statement งานผ้าป่าดีดวิหารวัดดวงแข 12 สิงหาคม 2563

Statement บัญชีที่ใช้ในการทำบุญ “ดีดวิหารวัดดวงแข” เลขที่บัญชี SCB 418-05866-1 ปิดบัญชีเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 11.30 น. นำมาให้ทุกท่านได้ตรวจสอบว่า ตั้งแต่ใช้บัญชีนี้รับยอดเงินทำบุญ ไม่เคยมีการเบิกไปใช้ใดๆ จนถึงวันปิดบัญชี ซึ่งได้นำเงินปัจจัยทั้งหมด ของครอบครัวช่องส่องผี มอบแก่ทางวัดเรียบร้อยในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ดูStatement ===> download
ยอดรวมวันงาน​ มีเพิ่มจนปิดที่ราว​4ล้านเศษ