ช่องส่องผี

พระตรีกายเนื้อโลหะ ที่ระลึกงานกฐินพระราชทาน
#เนื้อเงินแท้ เปิดให้บูชา ๑๙๙ องค์ ราคาบูชา ๑,๙๙๙ บาท
#ชุดโลหะ ๓ เนื้อ เปิดให้บูชา (ชุบทอง เงิน ทองแดง) ๙๕0 ชุด ราคาบูชา ๑,๒๙๙ บาท

พระตรัยรัตนวัชรยาน(พระตรัยกาย,พระตรีกาย,พระนารายณ์ทรงปืน)

#พระต้นแบบ เป็นพระโบราณศิลปะขอม ที่สร้างตามคติ พุทธลัทธิวัชรยาน เป็น ศิลปะเขมรแบบบายน ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอังกอร์ธม ซึ่งทรงนับถือพุทธศาสนาแบบมหายาน และด้วยเหตุที่ประ กอบด้วยรูปเคารพถึงสามองค์ในพิมพ์เดียว บางครั้งจึงมีผู้เรียกว่า “พระตรีกาย”

ส่วนรูปเคารพที่อยู่เบื้องขวาขององค์ประธานนั้น(ด้านซ้าย) มีลักษณะ 4 กร ได้แก่ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ซึ่งหมายถึงผู้มองลงมาจากเบื้องบนด้วยความกรุณา หรือผู้เป็นใหญ่แห่งโลก ที่จุติจากพระธยานิพุทธเจ้าหรือพระอมิตพุทธ(ผู้มีแสงสว่างมิรู้จบ) ด้วยเหตุนี้ พระอวโลกิเตศวรจึงปรากฏรูปพระธยานิพุทธเจ้าประทับนั่งสมาธิอยู่เหนือศิราภรณ์(อาภรณ์ประดับเศียร) พระกรทั้ง 4 ทรงถือ พวงประคำ คัมภีร์ ดอกบัว และหม้อน้ำมนต์

ส่วนด้านขวามือ พระนางปรัชญาปารมิตา เทพีแห่งสติปัญญาและความเฉลียวฉลาด ในเทวาลัยที่มีอิทธิพลพุทธมหายานมักสร้างรูปเคารพของพระนางไว้ในครรภคฤห์ ทรงปรากฏในรูปมหาคัมภีร์ปรัชญาปารมิตาสูตร ได้ชื่อว่าเป็นพุทธมารดาแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย มีวรกายสีขาว เศียรเดียว สองพระกร อาจพบในท่าแสดงธรรมเทศนา หรือถือบัวขาบสายเดียวทั้งสองพระหัตถ์

รูปเคารพตรงกลางคือพระพุทธเจ้า(พระปางนาคปรก)ที่ประทับนั่งสมาธิอยู่เหนือขนดพญานาคสูง ๓ ชั้น ซึ่งแผ่พังพานอยู่เหนือพระเศียรรวม ๗ เศียร

สำหรับพระพิมพ์โบราณลักษณะเดียวกันนี้มีคนเรียกอีกชื่อว่า “นารายณ์ทรงปืน” น่าจะมาจากการมองรูปองค์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรมีลักษณะ 4 กร เหมือนกับพระวิษณุ หรือพระนารายณ์ และพระองค์ยังทรงถือสายบัวปัทมะที่ยาวเหยียดคล้ายกับคันศรของพระนารายณ์ ครูบาโบราณาจารย์บอกว่า ในสมัยก่อนมักจะเรียกอาวุธที่พุ่งออกไปว่า “ปืน” ดังนั้น การเรียกว่า “ทรงปืน” น่าจะสื่อถึงการ “ทรงศร” ซึ่งก็คือสายบัวชมพูหรือปัทมะขององค์อวโลกิเตศวร

นางปรัชญาปารมิตาเทพีแห่งปัญญา ทรงเป็นเทวนารีในพระพุทธศาสนาลัทธิวัชรยาน อยู่ประจำทิศตะวันตก

มหามนต์ในปรัชญาปารมิตานี้ เป็นมนต์อันไม่มีมนต์อื่นยิ่งกว่า เป็นมนต์อันไม่มีมนต์อื่นใดมาเทียบได้ เป็นมนต์อันประหารเสียซึ่งสรรพทุกข์ทั้งปวงให้จงกล่าวมนต์ดังนี้

คะเต คะเต ปาระคะเต ปาระสังคะเต โพธิ สวาหา
तद्यथा- गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा।

(ปกตินั้น บทธารณี นั้นมักจะไม่แปล แต่หากแปลจะแปลว่า
จงไป จงไป ไปถึงฝั่งโน้น ไปให้พ้นโดยสิ้นเชิง บรรลุถึงความรู้แจ้ง)

#พระที่ระลึกกฐินพระราชทาน ๒๕๖๔
พระตรีกายที่ระลึกกฐินพระราชทานวัดบัวขวัญพระอารามหลวงปี พ.ศ.๒๕๖๔ ประกอบไปด้วย ๓ แบบ คือ
๑.เนื้อดินเผาแบบโบราณ จำนวนการสร้าง ๙,๙๙๙ องค์
๒.เนื้อโลหะ มีทั้งสิ้น ๕ ชนิดคือ
๒.๑ เนื้อทองคำ จำนวนการสร้าง ๙ องค์
๒.๒ เนื้อเงิน จำนวนการสร้าง ๑๙๙ องค์
๒.๓ เนื้อทองเหลืองโบราณ จำนวนการสร้าง ๙๙๙ องค์
๒.๔ เนื้อทองขาวรมดำขัดเงา จำนวนการสร้าง ๙๙๙ องค์
๒.๕ เนื้อทองแดงรมดำขัดเงา จำนวนการสร้าง ๙๙๙ องค์
๓.พระช่อโลหะ ๑๙องค์ เนื้อทองแดงโบราณ จำนวนการสร้าง ๑๙ ช่อ

#พิธีพุทธาภิเษกจัดขึ้นดังนี้
#ครั้งที่๑
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔พิธีพราหมณ์บวงสรวงเช้า และ หลวงปู่หยาง เทวธมโม สำนักสงฆ์บ้านวังขอนจิตตภาวนาจังหวัดนครราชสีมา อฐิษฐานเดี่ยว
#ครั้งที่๒
๙ ตุลาคม ๒๕๖๔พิธีพราหมณ์บวงสรวงเช้า @ ๑๑.๐๐ น.โดยมีรายนามเกจิอาจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิตดังต่อไปนี้1.พระนันทวิริยาภรณ์ (หลวงพ่ออ่าง) วัดใหญ่สว่างอารมณ์ จ.นนทบุรี2.พระครูสุวรรณโชติวุฒิ (หลวงพ่อตี๋) วัดหูช้าง จ.นนทบุรี3.พระภาวนาวิสุทธิโสภณ วิ. (เจ้าคุณสุรศักดิ์ วัดประดู่พระอารามหลวง จ.สมุทรสงคราม4.หลวงพ่อบุญค้ำ ปุญญูปถมโภ วัดชัยเภรีย์ จ.สุพรรณบุรี

#พระชุดนี้ยังได้รับการอธิษฐานจิตตลอดพรรษาในพระวิหารของวัดบัวขวัญพระอารามหลวง

Link การสั่งบูชาพระตรีกาย (รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้แก่ทางวัดบัวขวัญ)
https://www.shipnity.com/shopping/watbuakwan/WAT-01

ตอนนี้สามารถสั่งซื้อได้ที่ Shop ของ Siamcoin นะครับ

หนังสือ​ เกี่ยวกับสังข์​มงคล​เล่มที่สมบูรณ์​ครบถ้วน​ที่สุด​ ปกติหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับสังข์​มงคล​ จะมีออกมาให้อ่านและศึกษา​ได้น้อยมาก​ เพราะเนื่องด้วย​ การสะสมสังข์​มงคล​อย่าง​ มหาสังข์​ทักษิณ​า​วร​รต​ ราคา​ ขอน​ หนึ่งหลักล้าน​ หรือ​ หลายๆล้านขึ้นไป​ ย่อมเป็นสิ่งที่ชาวบ้านไม่มีโอกาส​เป็นเจ้าของ​ การที่จะได้ศึกษา​หาข้อมูลที่ครบถ้วนหลากแง่มุนและยังได้ชม ​รูปถ่ายชัดๆ​แบบนี้ จึงเป็นสิ่งที่หาศึกษาได้ยากมาก​ เป็นโอกาส​อันดีที่ ครอบครัว​หวังประกอบกุล​ ที่ได้อยู่ในธุรกิจ​สังข์​มงคลมานานกว่า​ 30ปี​ จึงมีข้อมูลความรู้​ที่อัดแน่น น่าสนใจอย่างยิ่ง และได้ นำมาถ่ายทอดผ่านหนังสือเล่มนี้ให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษากัน

#มหาสังข์ในหลากมิติ #มหาสังข์แม่กำไล

หนังสือที่ว่าด้วยเรื่องของ #สังข์มงคล​ ที่​สมบูรณ์แบบ​ที่สุด​ ตั้งแต่มีการตีพิมพ์​ออกมา​ ทั้งในเนื้อหาทางด้านวิชาการ​ วิทยาศาสตร์, วัฒนธรรม​ความเชื่อ​ประวัติ​ศาสตร์​ และโบราณ​คดี​ รวมไปถึง​บทบาทของมหาสังข์​ที่มีความสำคัญ​อย่างมากในพระราชพิธี​ต่างๆ​ ตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันนี้
หนังสือเล่มนี้ยังให้ความรู้​ในเรื่องของการสังเกต วิเคราะห์​ สังข์​มงคลประเภท​ต่าง​ การแบ่งวรรณ​ะ​ พร้อมภาพประกอบ​ชัดเจน​ที่หาชมได้ยากมากๆ​ เพราะสังข์​มงคลเหล่านี้ล้วนอยู่ในการครอบครอง​ของบรรดาเหล่ามหาเศรษฐี, ราชนิกูลชั้นสูง​ ราวไปถึงองค์พระประมุขของประเทศ
หน้าปกของหนังสื​อ​ เป็นรูป​ #พระมหาสังข์ทักษิณาวรรตสุวรรณภูมิ​ นับเป็นพระมหาสังข์ชิ้นแรกของโลกที่ได้มีการค้นพบและ ปรากฏ​ภาพถ่ายในปัจจุบั​นนี้​ ในอดีตสังข์สุวรรณภูมิ (ปัจจุบันเชื่อว่าสูญพันธ์ุไป16ปีแล้ว) พบเฉพาะแบบเวียนซ้าย อุตราวรรต เท่านั้น เป็นมหาสังข์ที่หายากที่สุดและยังประเมินค่ามิได้

หนังสือมหาสังข์​ในหลากมิติ​ พิมพ์​ด้วยกระดาษอาร์ต​อย่างดี​ จำนวน​ 172 หน้า​ จำนวนการพิมพ์​ 3,000 เล่ม​ ราคาจำหน่าย​ 350บาท​
หนังสือ​พร้อมส่งหลังวันที่20​ กันยายน​ 2564​นี้เป็นต้นไป​

ข่าวสาร

อาทิตย์ 6 ธันวาคม 2563 ร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อพระประธาน พระนาคปรกจักรพรรดิ ณ.วัดสักใหญ่ นนทบุรี
อาทิตย์ 8 พฤศจิกายน 2563 กำหนดการและรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมเก็บขยะเกาะขามน้อย
เสาร์ 31 ตุลาคม 2563 พิธีเททองหล่อท่านท้าวพญายมราช …
อาทิตย์ 20 กันยายน 2563 กำหนดการพิธีไหว้ครูครอบครัวช่องส่องผี ครอบเศียร …
จันทร์ 24 สิงหาคม 2563 ตัวแทนครอบครัว​ช่องส่องผี​ และ​ สำนักงาน​สภา​เกษตรกร​จังหวัด​นครปฐม​ จะร่วมมอบ​เครื่องสีข้าว​ และอุปกรณ์ ​…

DOWNLOAD
Statement งานผ้าป่าดีดวิหารวัดดวงแข 12 สิงหาคม 2563
เอกสารการจัดตั้งมูลนิธิครอบครัวช่องส่องผี

พระคาถาสู้โรค สุนทรีวาณี