ช่องส่องผี

#พระไชยวัฒน์เงินพดด้วง๕แผ่นดิน
พระไชยวัฒน์ เป็นพระพุทธรูปขนาดเล็ก ที่นิยมสร้างสำหรับพกบูชาติดประจำตัว ความหมายของพระไชยวัฒน์ คือ ได้รับชัยชนะเหนือศัตรู มีความมงคลอันยั่งยืนสืบตลอดไป ในสมัยยุคโบราณ นิยมสร้างพระไชยวัฒน์ มาพร้อมๆกันกับพระกริ่ง พระเกจิยุคโบราณท่านจะ อาราธนาพระมาแช่น้ำอธิษฐานให้คนป่วยกินเพื่อบรรเทาโรคระบาดในอดีต ซึ่งมีคติความเชื่อ ของการเคารพบูชาใน “พระไภษัชยคุรุ” ว่าจะเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ซึ่งพระไภษัชยคุรุ เมื่อเสวยพระชาติเป็น พระโพธิสัตว์ ได้ตั้งปณิธาน 12 ประการที่จะช่วยเหลือให้พ้นทุกข์ที่เกิดจาก โรคทางกาย โรคทางใจ ทั้งให้มีชีวิตยืนยาว พระองค์ได้รับการกล่าวถึงว่าเป็น “พระหมอยา” ซึ่งนับแต่โบราณ คนที่บูชาพระไชยวัฒน์ นอกจากจะ เชื่อว่ามีคุณในการป้องกันและรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้แล้ว ยังจะมีคุณในด้านแคล้วคลาดจากสิ่งอัปมงคล และมีโชคลาภอีกด้วย
พระไชยวัฒน์รุ่นนี้ สร้างมาพร้อมๆ กับเหรียญกอร์กอน รุ่นที่ ๒ โดยมีเนื้อชนวนหลักคือ เงินพดด้วงน้ำหนัก ๑ บาท ใน๕ รัชสมัยตั้งแต่สมัยแผ่นดินกรุงธนบุรี จนมาถึงยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ มาเป็นมวลสารชนวนเริ่มต้น จำนวนทั้งสิ้น ๒๘ บาท ประกอบไปด้วย
๑. เงินพดด้วงสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ตราตรี)
๒. เงินพดด้วงสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ตราผัวผัน หรือ ปทุมอุณาโลม)
๓. เงินพดด้วงสมัยสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (ตราครุฑ)
๔. เงิดพดด้วงสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้า (ตราปราสาท)
๕. เงินพดด้วงสมัยสมเด็จพระจอมเกล้า (ตรามงกุฎ)
นอกจากนี้ยังมีแผ่นยันต์, ชนวนพระเก่า , ทองคำ และโลหะมงคลอื่น มีพิธีบวงสรวงเททองนำฤกษ์ไปเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 พระได้เข้าพิธีพุทธาภิเษกพร้อมกับเหรียญกอร์กอน รุ่นที่ 2 และ เข้าพิธีใหญ่อื่นๆ ในตลอดเวลาที่ผ่านมา พิธีใหญ่ที่เข้าร่วม อธิเช่น งานพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล ในพระอุโบสถ ที่วัดพระธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ชนิดเนื้อโลหะในการสร้างประกอบไปด้วย
๑. เนื้อทองคำ จำนวน ๑๔ องค์
๒. เนื้อนาก จำนวน ๓ องค์
๓. เนื้อเงิน จำนวน ๙๙๙ องค์
๔. เนื้อนวะโลหะ จำนวน ๕๐๐ องค์
๕. เนื้อทองแดง จำนวน ๑๐,๐๐๐ องค์
๖. เนื้อทองทิพย์ จำนวน ๑๐,๐๐๐ องค์
รายการ ที่ ๑ ถึง ๔ ก้นของพระจะอุดด้วยผงพุทธคุณพิเศษ โดยผงพุทธคุณนี้ได้มาจาก ผงมวลสารพระเครื่องยอดนิยมของไทย เช่นพระสมเด็จบางขุนพรหม, พระกรุโบราณต่างๆ ผงพุทธคุณ ๑๐๘ ฯลฯ เป็นต้น
พระทุกองค์ มีเลเซอร์ โค้ต และหมายเลขพระกำกับทุกองค์ โดยจะเปิดให้บูชา ๔ เนื้อคือ
๑. เนื้อเงิน (เนื้อเงินพดด้วงล้วน)ก้นอุดผงพุทธคุณ องค์ละ ๒,๙๙๙ บาท (เปิดให้บูชา ๕๙ องค์) บรรจุในกล่องไม้ เหรียญกอร์กอน
๒. เนื้อเงิน ก้นอุดผงพุทธคุณ องค์ละ ๑,๙๙๙ บาท (เปิดให้บูชา ๘๐๐ องค์)
๓. เนื้อนวะโลหะ ก้นอุดผงพุทธคุณ องค์ละ ๙๙๙ บาท (เปิดให้บูชา ๔๐๐ องค์)
๔. เนื้อทองแดง องค์ละ ๒๕๙ บาท (เปิดให้บูชา ๙,๐๐๐ องค์)
๕. เนื้อทองทิพย์ องค์ละ ๒๕๙ บาท (เปิดให้บูชา ๙,๐๐๐ องค์)

พระไชยวัฒน์ รุ่นนี้ จัดสร้างมาจำนวนค่อนข้างน้อย พระอาจถูกบูชาหมดในเวลาอันรวดเร็ว และเนื่องจากวิกฤติโควิด-19 ในขณะนี้ พิธีที่จะนิมนต์พระมาอธิษฐานจิตโดยหมู่มาก และ พิธีบวงสรวงใหญ่จะทำได้เหมือนกับพระไชยวัฒน์รุ่นนี้ได้ยากมากๆ ซึ่งได้เข้าพิธีพุทธาภิเษก ต่างๆ มาตลอดเวลาที่ผ่านมาทุกภูมิภาคของไทย

ข่าวสาร

อาทิตย์ 6 ธันวาคม 2563 ร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อพระประธาน พระนาคปรกจักรพรรดิ ณ.วัดสักใหญ่ นนทบุรี
อาทิตย์ 8 พฤศจิกายน 2563 กำหนดการและรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมเก็บขยะเกาะขามน้อย
เสาร์ 31 ตุลาคม 2563 พิธีเททองหล่อท่านท้าวพญายมราช …
อาทิตย์ 20 กันยายน 2563 กำหนดการพิธีไหว้ครูครอบครัวช่องส่องผี ครอบเศียร …
จันทร์ 24 สิงหาคม 2563 ตัวแทนครอบครัว​ช่องส่องผี​ และ​ สำนักงาน​สภา​เกษตรกร​จังหวัด​นครปฐม​ จะร่วมมอบ​เครื่องสีข้าว​ และอุปกรณ์ ​…

DOWNLOAD
Statement งานผ้าป่าดีดวิหารวัดดวงแข 12 สิงหาคม 2563
เอกสารการจัดตั้งมูลนิธิครอบครัวช่องส่องผี

พระคาถาสู้โรค สุนทรีวาณี